POČETAK   PRIVATNOST

Usluge vezane uz nekretnine

Pružamo sve vrste usluga vezanih uz nekretnine na jednom mjestu uz garantiranu potpunu uslugu.
Kontaktirajte nas
NAŠE USLUGE

Procjene
nekretnina

Koristeći više metoda procjenjujemo realnu vrijednosti nekretnine

Vještačenje u
graditeljstvu

Vještačenje na nekretninama obavlja sudski vještak

Etažiranje
zgrada

Etažiranje obavljaju za to osposobljene stručne osobe
 
KONTAKTI
GAMBOC EXPERT d.o.o
Umag

Ulica 1. maja 4/III
52470 UMAG - UMAGO
Tel./Fax: +385 (0)52 463 102
Mob: +385 (0)91 512 1206
E-mail: info@gamboc.biz
OIB: 51656929873

VLADO GAMBOC
dipl.ing. građ.

Stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjene nekretnina.
Ulica - Via E. Škrinjara 1
52470 UMAG - UMAGO

Mob: +385 (0)91 512 1206
E-mail: vladogamboc@gmail.com

ČLAN
HRVATSKOG DRUŠTVA SUDSKIH VJEŠTAKA I PROCJENITELJA
Social Media

ČLAN
HRVATSKOG DRUŠTVA SUDSKIH VJEŠTAKA I PROCJENITELJA
Ova stranica ne koristi kolaćiće (cookie)

KORISNIK SE OBAVJEŠTAVA DA ĆE U SKLADU SA UREDBOM EU 679/2016 SVI PRIKUPLJENI PODACI BITI ZAŠTIĆENI I KORIŠTENI PRAVIČNO I TRANSPARENTNO PRVENSTVENO RADI ZAŠTITE TEMELJNIH PRAVA, UGLEDA I PRIVATNOSTI IDENTITETA I ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA.
Više na: Zaštita osobnih podataka

Copyright © GAMBOC EXPERT d.o.o Umag, sva prava pridržana :: Izrada: Studio Web Art.
https://